Đã Từng Là Hạnh Phúc Của Em!

"Con đường mà chúng ta đã đi qua là một đường thẳng, nên ta sẽ biết được rằng chúng đã từng giao nhau. Tiếc thay, con đường đến tương lai ở phía trước quá nhiều ngã rẽ, ta chẳng thể biết được có ngã rẽ nào cho ta hội ngộ trong biển người vô biên.Xác xuất chúng ta gặp nhau trong hơn bảy tỷ người là một món quà của vũ trụ. Thật may vì trong kiếp sống hữu hạn này anh đã từng là hạnh phúc của em!" - Quân

"Gặp được anh là may mắn của em! Hi vọng đoạn thời gian ngắn ngủi của chúng ta sẽ là một hồi ức đẹp với anh. Cảm ơn anh, người đã cho em tia hạnh phúc ấm áp khi em đang tuyệt vọng đi đến bên bờ vực của sự sụp đổ.Chúc anh tìm được người con gái sẽ cùng anh đi đến cuối con đường, cùng trãi qua thăng trầm mà không rời, không bỏ.Vĩnh biệt, Quân! Vĩnh biệt, gia đình ta chỉ có thể oán không thể hận!Vĩnh biệt, thế giới không chào đón ta! Không hẹn gặp lại!" - An

-- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng!!!

Nhận xét về Đã Từng Là Hạnh Phúc Của Em!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ