Cửu Vĩ Hồ
Tác giả: Hoàng Dung Ân (Sea Ice)
Tình trạng: Hoàn thành
Nội dung: Kiếp trước, bởi vì hiểu lầm nên hắn đã khiến nàng phải chết... Đánh đổi thứ quan trọng nhất để được sống đến kiếp sau gặp nàng, nguyện làm trâu làm ngựa để tạ tội với nàng...
**Lưu ý: 1. Truyện được đăng tải chính chủ tại Sàn truyện, Webtruyen.com và Manga Toon, độc giả vui lòng không chuyển ver hoặc mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả.
2. Ảnh bìa là do mình down từ Pinterest về rồi tự edit lại.
3. Tất cả nhân vật, sự kiện, địa điểm,... trong truyện đều là hư cấu.
4. Nội dung trong truyện hoàn toàn là quan điểm của tác giả, vui lòng góp ý nhẹ nhàng, tránh sỗ sàng

Nhận xét về Cửu Vĩ Hồ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ