Cửu Gia Sủng Thê Thỉnh Tiết Chế

Em như chú cá, một khi rời khỏi mặt nước sẽ hấp hối. Còn anh thà là ngạt thở cũng lặn xuống đáy biển tìm em. Sự xuất hiện của em là tâm bệnh của anh. Cơn đau ập lên không có quy luật.

"Triệu Gia Hân. Cả đời này em cũng không thoát khỏi móng vuốt của tôi."

Nhận xét về Cửu Gia Sủng Thê Thỉnh Tiết Chế

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ