Cuồng Yêu

Thể loại: Ngược, Sủng, nữ cường,...

Văn án:

Cô ương bướng, lạnh lùng nhưng dù thế nào trong mắt vẫn có một người duy nhất là Lưu Hạo.

Hắn nổi danh là tên hung thần ác bá, bàn tay vấy đầy máu nhưng lại có sự dịu dàng dành riêng cho Phương Du.

Cô là viên ngọc quý vốn được đặt ở nơi tường cao nhưng tự nguyện vùi trong vực thẳm cùng hắn.

Hắn thà chết cũng muốn dứt khoát để  chặt đứt mối nghiệt duyên trả cô về cuộc sống  tự do. 

Cuộc đấu ngầm của hai con tim luôn hướng về nhau nhưng phần thắng sẽ thuộc về ai? Xa nhau hay tiếp tục chung tay nơi đoạn đường oan trái.

Nhận xét về Cuồng Yêu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ