Cuống Tim Đỏ

Truyện: "Cuống tim đỏ", tên khác: "Hoa Thanh Lương Trà trong gió". 

Thể loại: Ngược tâm, ngược trước sủng sau, tranh đấu quyền lực, hiện đại, 18+, đẻ thuê, nam 9 độc tài, nữ 9 điềm đạm.

Nam 9: Bắc Đường Huyễn, nữ 9: Thanh Lương Trà, con trai: Bắc Đường Luân Ca, con gái: Bắc Đường Sở Chiêu cùng nhiều nhân vật phụ.

Truyện là tác phẩm của Hồng Giang. Mong các bạn cùng đón đọc!

Nhận xét về Cuống Tim Đỏ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ