Cuộc Sống Thật Đáng Yêu!

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ,

Để rong chơi tận cuối bãi đầu bờ,

Có chiếc cầu bên dòng sông trong vắt,

Có cánh diều chở nặng những ước mơ.

Nhận xét về Cuộc Sống Thật Đáng Yêu!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ