Cuộc Sống Của Tôi Là Sai Lầm Của Thế Giới

Cậu chuyện được dựa trên hiểu biết, quan điểm, góc nhìn cá nhân và không phải sự thật về cuộc đời của một con người. Tại đây, tôi muốn phản ánh một khía cạnh của xã hội, con người sống và chôn vùi trong " bóng tối vô tận ". Những tia sáng chiếu vào cuộc đời họ cũng như những gợn sóng nhỏ xua tan đi chút u uất của cuộc đời mà không thể kéo họ ra khỏi bất hạnh.

Nhận xét về Cuộc Sống Của Tôi Là Sai Lầm Của Thế Giới

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ