Cuộc Liên Hôn Sai Lầm

Cuộc liên hôn kiểu cũ xảy ra trong thời đại mới. Tiếc rằng nó không suông sẻ như mong đợi của những người trong cuộc.

Người đàn ông thân dài, vai rộng bị ông nội ép hôn, trong lòng vô cùng muốn nổi loạn. Anh đã dùng tất cả mọi chiêu thức nhưng không vượt qua được cửa ải của ông cụ. Cuối cùng bị ông kéo xác đến nhà vợ tương lai trình diện.

Anh muốn hợp tác với người vợ hứa hôn để hủy bỏ hôn ước. Tiếc rằng cô vợ này lại xem trọng anh và muốn duy trì cuộc liên hôn. Làm thế nào vừa gặp, cô nàng đã muốn dính chặt anh không chịu nhả, khiến anh điên tiếc?

Xét thấy không thể trông mong vào cô vợ hứa hôn này, một mình anh lại không đủ thực lực, anh đành vô sỉ kéo chị vợ song sinh vô tội vào giúp anh phá nát hôn ước. Chuyện tốt mà anh làm khiến gà bay chó sủa, sóng gió ầm ầm kéo đến, mây mù che phủ bầu trời.

Anh còn sợ không thành công, thế là âm thầm thề độc rằng miễn làm sao phá được cuộc hôn nhân, sau này có bị trời hành, bắt anh làm toi mọi cho vợ tương lai nào đó anh cũng chịu. Tưởng là thề chơi ai ngờ nó lại ứng nghiệm. Chẳng những đau khổ vì bị vợ hành mà còn vui sướng, cầu mong vợ hãy hành hạ anh nữa đi.

Nhận xét về Cuộc Liên Hôn Sai Lầm

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ