Cuộc Hôn Nhân Trời Đánh Của Công Chúa Ma Giới

Cp: Chức Nhưỡng- Nhuận Uyên.

Giới thiệu:

Nghe nói Thiên Đế bệ hạ muốn lấy Công Chúa Ma Giới?

Nghe nói Công Chúa Ma Giới đào hôn rồi?

Nghe nói Thiên Đế bệ hạ đã xuống phàm truy thê.

Chúng tiên cảm thán, đây quả là một phiên tình sử bất hủ cho con cháu đời sau học tập. Nhưng mà những kẻ độc thân thì hơi cay mắt với sự "ân ái" của Thiên Đế bệ hạ và Thiên Hậu tương lai này.

Nhận xét về Cuộc Hôn Nhân Trời Đánh Của Công Chúa Ma Giới

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ