Cuộc Đi Săn Của Những Con Nai

Những sự việc vô cùng khó hiểu được lặp đi lặp lại rất nhiều, nhưng điều đó vẫn chỉ là những thống kê nhỏ cho thấy một thị trấn mục rữa và đầy những khu đô thị ma ám, những chiếc xe không người lái, những vụ cướp bóc, những sự việc giết người và những tai nạn thương tâm...

Nhận xét về Cuộc Đi Săn Của Những Con Nai

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ