Cùng cậu tìm nơi bình yên của cầu vồng
Do sự kì thị vẫn diễn ra khắc nghiệt đối với giới tính thứ ba giờ vẫn còn. Sự khó khăn chen lẫn chuyện tình cảm đơn phương. Liệu một trong hai ai sẽ là người chịu sự tổn thương hay họ cùng nhau cố gắng mà vượt qua mọi biến cố của cuộc đời.

Nhận xét về Cùng cậu tìm nơi bình yên của cầu vồng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ