Cục Cưng Bạc Tỷ: Không Dễ Dụ Dỗ

Bị những người tin tưởng nhất hãm hại. Cô trải qua một đêm dài với một người đàn ông xa lạ.

Kể từ giây phút đó, đệnh mệnh đã trói buộc họ lại với nhau. Chính là kiểu trói buộc theo đúng nghĩa đen. 


Tên đàn ông biến thái với sở thích nhòm ngó, theo dõi nhà lành và cô sinh viên ngoan ngoãn trong sáng đúng kiểu con nhà người ta.

Nhận xét về Cục Cưng Bạc Tỷ: Không Dễ Dụ Dỗ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ