Cưa Ra Sao?

Phượng đỏ là hè về, phượng đỏ là chia ly, phượng đẹp nhưng cũng buồn.

Tâm trạng ngổn ngang của cô nàng tên Phượng sẽ như thế nào

Nhận xét về Cưa Ra Sao?

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ