Công Việc Của Tôi Lúc Nào Cũng Liên Quan Đến Chúng

Đời trước, Tế Linh Hoa là một Dương Minh Ti. Bởi vì yêu cầu công việc, đối với cô, gặp yêu như cơm bữa, gặp quỷ nhiều hơn người.

Trước lúc từ giã cõi trần, Tế Linh Hoa chỉ tiếc nuối vì không thể sống một cuộc đời bình thường.

Tám trăm năm sau... Tế Linh Hoa tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy bản thân lần nữa sống lại trong thân xác thiếu nữ xa lạ.

Đời này, cô quyết phải sống vì bản thân.

Chỉ tiếc, Thiên Đạo trêu người.

Xã hội phát triển, kinh tế ngày càng eo hẹp. Tế Linh Hoa không còn cách nào khác chỉ đành ngoan ngoãn còng lưng làm việc.

Ban đầu, khi biết công việc liên quan đến quỷ thần, đồng nghiệp là miêu yêu. Tế Linh Hoa nhất quyết từ chối. Nào ngờ được tiền lương hậu hĩnh, đãi ngộ cực tốt.

Tế Linh Hoa suy đi tính lại, cảm thấy công việc không tồi, liền vui vẻ đồng ý. 

Nếu đã là số mệnh, dù có trốn tránh thế nào cũng không thể tránh khỏi.

Nhận xét về Công Việc Của Tôi Lúc Nào Cũng Liên Quan Đến Chúng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ