Con Rồng Cháu Tiên

Nguyễn Quốc Thế Hùng là một học sinh lớp 10 giống như bao học sinh khác. Cậu là con nuôi, cũng như là người con duy nhất của một gia đình nông dân sống ở thành phố Hòa Bình. Cả gia đình cậu, cũng như nhiều gia đình nông dân khác đang gặp khó khăn, do không hiểu vì sao cây cối ở khu vực miền Bắc Việt Nam cứ chết hàng loạt. Thế rồi một vài biến cố xảy ra khiến Hùng biết được rằng các vị thần trong thần thoại Việt Nam là có thật, và họ vẫn tồn tại đến bây giờ. Cậu cũng biết được việc cây cối héo khô chính là do một thế lực tà ác gây ra, và chúng đang có âm mưu gieo rắc hỗn loạn cho thế gian. Tất cả phụ thuộc vào Hùng để ngăn chặn việc đó, bởi cậu dường như cũng có liên hệ với các vị thần. 

Nhận xét về Con Rồng Cháu Tiên

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ