Chương 11: Người Mẹ vĩ đại đến từ Thánh Địa. Nguồn cội khởi sinh.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

*Cây sự sống: The Tree of Life, Kabbalah - là một nguyên mẫu cơ bản trong nhiều truyền thống thần thoại, tôn giáo và triết học trên thế giới. Nó liên quan mật thiết đến khái niệm cây thiêng. Và mặc dù cái Cây này đã phải chịu đựng trong một khoảng thời gian phát triển dài dòng, nguồn gốc lịch sử của nó xuất hiện một cách ẩn dật trong quá khứ bí ẩn của các tôn giáo Huyền Bí.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Con Mắt Lạc Loài

Số ký tự: 0