Con Đường Ánh Sáng
 Anh và em gặp nhau là vô tình hay duyên ông trời sắp đặt. Nếu là ông trời sắp đặt thì em mong chúng ta nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Con đường đầy ánh sáng có được không?

Nhận xét về Con Đường Ánh Sáng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ