Chương 34: Hôn, em muốn hôn

Cô Vợ Thích Bỏ Trốn Mộc Tùy 1092 từ 20:41 10/02/2023

Đọc chương này bằng 20

Đọc chương này bằng 20

Sau cuộc chạm mặt với Trúc Dĩ. Bội Chiếu thẫn thờ ngồi lại công ty như chẳng muốn về, đột nhiên Đẳng Phiên xuất hiện như cứu đỗi tâm hồn cô.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Thích Bỏ Trốn

Số ký tự: 0