Chương 31: Sừng dài

Cô Vợ Thích Bỏ Trốn Mộc Tùy 1152 từ 20:31 09/02/2023

Đọc chương này bằng 20

Đọc chương này bằng 20

Đoạn này nói về cuộc gặp gỡ của Kỷ Xuyên với Đẳng Phiên và Bội Chiếu. Bội Chiếu vui mừng nên đã quá phận khiến Đẳng Phiên ghen!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Vợ Thích Bỏ Trốn

Số ký tự: 0