Cố Nhân

Một ngày nọ, nơi Hoàng Tuyền bỗng xuất hiện một quỷ hồn kỳ lạ, y không có ký ức khi còn sống, cũng không biết vì sao mình đến đây, nhưng y có suy nghĩ của riêng mình, dù vậy y vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ đứng đợi trước cầu Nại Hà như một chấp niệm đã sâu. Ngay cả Diêm Vương cũng không biết làm thế nào với y, Tam Sinh Thạch cũng không hiện lên ba kiếp nhân, quả, duyên của y. Diêm Vương phá lệ đưa y đến Vọng Hương Đài, nhưng vẫn không nhìn thấy gì ngoài bỉ ngạn đỏ thắm hai bên bờ Vong Xuyên, kỳ lạ như vậy Diêm Vương đành phái người điều tra rồi mới quyết định, mặc dù cũng không tra được gì. Dần dần, bóng dáng y trước cầu Nại Hà như điều dĩ nhiên…

Nhận xét về Cố Nhân

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ