Cô Hầu Gái Của Hàn Thiếu Gia

Nữ chính: Nhược Vy

Nam chính: Hàn Dịch Phong

Cuộc đời Nhược Vy bắt đầu thay đổi kể từ khi cô mười bảy tuổi. Gia đình phá sản, ba bị bọn chủ nợ giết, mẹ thì ly tán ở phương trời nào, cuối cùng cô trở thành một đứa trẻ mồ côi. Bọn chủ nợ coi cô là vật thế chấp, liền bán cô cho hắn để kiếm lời. Kể từ đây, biến cố bắt đầu xảy ra...

Nhận xét về Cô Hầu Gái Của Hàn Thiếu Gia

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ