Cố Gia, Khiết Gia

Tên truyện: Cố gia, Khiết gia


Tác giả: Di Di


Thể loại: Hài hước, ngôn tình đô thị. 


Giới thiệu:

Tôi là Khiết Sam, chị tôi là Khiết Lam. Hai chị em tôi bị bắt đi xem mắt. 


Người xem mắt với chúng tôi là hai anh em họ Cố. 


Vừa gặp chúng tôi người em Cố Hào liền bay đến ôm chị tôi khóc lớn: "Khiết Lam sao chị không nghe điện thoại của em, sao chị nỡ để cho em và con phụ tử chia cách vậy."


Còn người anh Cố Tử Mặc thì nắm lấy tay tôi dỏng dạc: "Cô ngủ với tôi rồi không chịu trách nhiệm mà dám chạy trốn?"

... 

Đọc truyện trong tâm thế dui dẻ nhe mí người đẹp


Ngôn từ không được hay cho lắm nhưng tui sẽ cố gắng trao chuốc thêm.

Nhận xét về Cố Gia, Khiết Gia

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ