Cô Gái Trong Lồng Giam

Tồn tại trên thế giới này được 26 năm, Hạ Linh đều kiên định cho rằng hình mẫu lý tưởng của mình là một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm, một trụ cột vững chắc để cô có thể yên tâm dựa vào. Cho tới khi người ấy xuất hiện, cô mới biết rằng, mọi tiêu chuẩn đặt ra chỉ để bị phá vỡ…

 

“Mùa đông năm ấy em mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới của tôi. Cảm tạ Thượng Đế, đã cho kẻ bất kham này cơ hội được tới gần ánh sáng.”

 

Nhận xét về Cô Gái Trong Lồng Giam

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ