Cô Dâu Khế Ước
Một câu chuyện kể về Lương Trường Lạc một cô gái phải lấy một bài vị làm chồng, người đó là Lý Diệc Thần. Lý Diệc Thần vì tìm kiếm người con gái mình yêu trước lúc chết, nhưng cô đầu thai qua 9 kiếp liệu anh có thể giúp cô nhớ lại những chuyện trước kia không?

Nhận xét về Cô Dâu Khế Ước

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ