Cô Dâu Địa Phủ
Nữ chính trong câu chuyện này là Tô Mộng Cẩm, bởi vì nghi ngờ ba mẹ giấu bí mật gạt mình nên đã tự về quê tìm hiểu. Tại đây cô không chỉ biết được mình đoản mệnh còn có một giao ước gả cho Minh vương từ tiên thế đời trước. 

Cũng vì gặp được Minh vương cô đã biết thêm về thế giới tâm linh, và cũng bị cuốn vào vô số sự việc đáng sợ xoay quanh. 

Nhận xét về Cô Dâu Địa Phủ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ