[Cổ Đại] Đại Tần Đế Quốc Phượng Nguyệt Y Chi Mộ

. . .

Nàng, Phượng Nguyệt Y, mang danh là đại tiểu thư kim chi ngọc diệp của Phượng phủ thừa tướng, từ khi sinh ra đã thiên sinh lệ chất, tiên tư ngọc sắc. Nàng tuy phận là con gái nhưng so về tài thao lược binh và văn võ đều song toàn, tính kế chiến lược rõ ràng, cũng từng chiến trận một lần.  

Hắn, Thượng Lãnh Vương, vương gia duy nhất của nước Tần, mang danh là một chiến thần xưng bá. Khuôn mặt hắn đẹp tựa thiên tiên, câu hồn đoạt phách nhưng lại mang mệnh thiên sát cô tinh. Điều đó khiến không ít người xung quanh lẫn dân chúng có ác cảm với vị vương gia này.

. . . 

Lưu ý: Đây là ái tình có kết SE.

Nhận xét về [Cổ Đại] Đại Tần Đế Quốc Phượng Nguyệt Y Chi Mộ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ