Cô Ấy, Nhược Điểm Của Tôi

Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến cô nhớ lại mối tình đầu những năm cấp ba. 


Lần đầu tiên trốn học là để đi tìm cậu. 


Lần đầu tiên đi chơi đến khuya cũng là đi với cậu. 


Lần đầu tiên cãi lời mẹ cũng là vì cậu. 


Dường như có rất nhiều lần đầu tiên và dường như tất cả đều liên quan đến một người. 


Người mà cả trường đều biết cậu lêu lỏng, quậy phá như thế nào. Người mà chẳng biết sợ trời, sợ đất ấy vậy mà khi thấy cô khóc lại không kìm lòng được mà dỗ dành.


Cô là nhược điểm của cậu cũng là ưu điểm của cậu. 


Là nơi mềm yếu nhất cũng là nơi kiên cường nhất. 

Nhận xét về Cô Ấy, Nhược Điểm Của Tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ