Cô Ấy Là Kẻ Vô Sỉ

Ở đây chỉ có ngọt chứ không có ngược!

Thể loại: Trâu già gặm cỏ non, gương vỡ lại lành, lãng tử quay đầu, H văn, nữ truy

"Chú, chú hơn Sương Nhi bao nhiêu tuổi vậy?"

"Mười lăm tuổi."

...

"Chú, Sương Nhi đã mười tuổi rồi đó."

"Sương Nhi lớn nhanh quá."

...

"Chú, Sương Nhi mười tám tuổi rồi, chú cưới Sương Nhi nhé."

"Đừng suy nghĩ viển vông nữa, chú không lấy cháu đâu."

"Nhưng Sương Nhi thích chú lắm."

"Chú không phải loại người tốt đẹp gì, đừng thích chú."

[...]

"Sương Nhi, tôi xin lỗi."

"Sương Nhi, tôi muốn em."

"Sương Nhi, tôi yêu em bất chấp tất cả mọi thứ."

Nhận xét về Cô Ấy Là Kẻ Vô Sỉ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ