Cô Ấy Không Còn Yêu Tôi

Vì để trả thù cho người hắn yêu - Vũ Hoạ, Dược Phong ra lệnh cho vệ sĩ Nhạc Huân lên giường với Vũ Thi để hòng nhục mạ cô. 


Không những thế, hắn cứ luôn đối xử bất công với Vũ Thi dù cô đã làm vợ của hắn, cứ ngỡ cô sẽ bị giày vò tổn thương, nhưng không hề có chuyện đó xảy ra.

***

Ngày hắn quỳ rập gối cầu xin Vũ Thi yêu mình, cô chỉ lạnh lùng vứt tờ đơn ly hôn và sánh bước bên người vệ sĩ với cái bụng bầu. 

-

Vũ Thi x Nhạc Huân (bà chủ xảo quyệt x vệ sĩ dễ bị dụ dỗ)

Nhận xét về Cô Ấy Không Còn Yêu Tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ