Chúng Ta Đuổi Theo Ánh Trăng

Mối tình đầu khiến người ta dễ nhớ, dễ thương, dễ hờn, dễ giận, cũng dễ khắc cốt ghi tâm. Nhưng suy cho cùng cũng là ở cái tuổi tập làm người lớn, tập yêu, tập hiểu đời và cũng tập hiểu bản thân. Với một số người, lần đầu biết yêu sẽ dễ kết thúc, nhưng một số người mối tình đầu cũng là duy nhất.

Nhận xét về Chúng Ta Đuổi Theo Ánh Trăng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ