Chúng Ta Chỉ Còn Một Kiếp Để Yêu Nhau

Năm ấy, hắn tu luyện gần một nghìn năm, sắp trở thành Hoa Tiên nhưng lại vì ơn cứu mạng mà phải lòng một người phàm. Việc này đã khiến Hoa Thần nổi giận và đày hắn luân hồi , trong vòng bảy kiếp phải tìm và có được tình yêu của người ấy. Hắn đã rong rủi sáu kiếp nhưng đều không có kết quả. Đến kiếp thứ bảy, ông trời ưu ái cho hắn gặp lại người xưa nhưng ở một nhân dạng khó nói nên lời. Liệu hắn sẽ tìm được tình yêu hay vĩnh viễn tan biến, trở về một đóa Tuyết Liên vô cảm trên đỉnh Thiên Sơn?

"Ta luân hồi bảy kiếp trong suốt hai trăm năm, vất vả tìm nàng. Cớ gì kiếp cuối cùng này, nàng lại trở thành một gã đàn ông bặm trợn thế kia?
Nàng như vậy... ta biết phải tính sao?"

Nhận xét về Chúng Ta Chỉ Còn Một Kiếp Để Yêu Nhau

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ