Chúng Sinh Vì Nàng Quyến Luyến Không Quên

[Muốn lại một lần cùng nàng tương ngộ. Muốn lại một lần cùng nàng xối quá tuyết, chân trần trên cát, hô hấp giao triền dưới mưa. Chúng ta sẽ cùng nhìn thái dương tắt, ánh trăng rơi xuống, một ngày tiếp một ngày.]

[Muốn lại một lần thích nàng, ái nàng, trân trọng nàng. Muốn lại một lần cùng nàng kết tóc phu thê, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không tương phụ.]

[Đôi mắt của nàng dữ dội mĩ lệ, nàng trong mắt có hàng tỉ sao trời, có nhật thăng nguyệt lạc, có toàn bộ thế giới- duy độc không có ta.]

A Thù không biết chính mình mất đi quá ký ức.

Càng không biết...

Đã từng có những người vì nàng si, vì nàng cuồng, vì nàng cong lưng, bẻ gãy một thân ngạo cốt. Cũng từng vì nàng trong đêm dài cô độc khóc thút thít, đau nhập nội tâm, sống không bằng chết, điên cuồng thành ma.

Nhận xét về Chúng Sinh Vì Nàng Quyến Luyến Không Quên

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ