Chủ Nhân! Mau Rút Thẻ Bài Nào!

Trên bầu trời xuất hiện dị tượng khiến cả thế giới đột ngột biến đổi một cách lạ thường. Mọi người cùng nhau lần lượt chứng kiến  sự xuất hiện của các quái vật đáng sợ đe dọa sự tồn vong loài người. Ngay lúc này có những con người sở hữu siêu sức mạnh đặc biệt xuất hiện. Họ tự xưng là người đến từ tổ chức của Sao Trời.

Nhận xét về Chủ Nhân! Mau Rút Thẻ Bài Nào!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ