Chú, Đừng Qua Đây!

Ninh Vịnh Nghi thay chị mình cưới tên ác ma Hạ Minh Hạo, tưởng rằng cuộc đời cứ vậy chấm hết, nào ngờ cô lại có thêm một cái đuôi lớn tuổi cực thích bám người. Càng ở bên cạnh Hạ Minh Hạo, Ninh Vịnh Nghi càng phát hiện ra, hai người bọn họ đã bị kéo vào cuộc chiến hào môn không khoan nhượng.


"Chú, nghiêm túc đi!"

"Tôi đang nghiêm túc... nghiên cứu cơ thể em."

Nhận xét về Chú, Đừng Qua Đây!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ