Chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình
Người đi năm đó, người chẳng về
Tiêu đề được trích từ thơ "Góa phụ" của Tô Thùy Yên

Nhận xét về Chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ