Chọn Làm Bạn Thân Cậu Là Đúng Hay Sai?

Một câu truyện cảm hứng nữa của mình đã ra đời

Cậu truyện mở đầu là lời tự sự của nữ chính về tình cảm đơn phương của mình đối với cậu bạn.

Liệu lựa chọn của nữ chính đối với tình cảm ấy là đúng hay sai? Muốn biết là đúng hay sai thì ta phải đọc truyện mới biết được.

(Chú thích: Truyện có yếu tố thực xen lẫn yếu tố phóng đại)

Nhận xét về Chọn Làm Bạn Thân Cậu Là Đúng Hay Sai?

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ