Cho Những Ngày Yêu Thương Đến Muộn

Hoa Mộng chịu áp lực từ bố mẹ, cô gặp và yêu Lục Vĩnh Xuyên một cách lặng thầm dù rằng anh chẳng hề hay biết được sự tồn tại của cô trong cuộc sống của mình. Khi Hoa Mộng lần nữa bước vào cuộc sống của Lục Vĩnh Xuyên, cô mới biết, anh không ôn nhu như bên ngoài, mà là một con người khác, đối lập hoàn toàn. 

Nhận xét về Cho Những Ngày Yêu Thương Đến Muộn

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ