Chỉ Có Tôi Bình Thường Trong Thế Giới Điên Cuồng Này!

Khả Nhạc Nhạc xuyên vào thế giới Mary Sue kết hợp với truyện teen. Thế giới điên rồ hơn cô nghĩ, chỉ có cô là người bình thường!

Khả Nhạc Nhạc cố gắng hết sức để tìm nhân vật chính, nhưng hệ thống quá gà mờ, mọi người xung quanh quá "bình thường", cô khổ không thể tả. Mỗi ngày đều vất vả dán lại tam quan đang không ngừng tan vỡ.

...

Bối cảnh truyện có vườn trường, có đô thị, có tổng tài...

Như đã nói, người có suy nghĩ bình thường duy nhất trong truyện là nữ chính! Thậm chí nam chính cũng không bình thường.

Thứ mà truyện không thiếu chính là người đẹp, mỹ nam mỹ nữ, mỗi người một vẻ!

Nhận xét về Chỉ Có Tôi Bình Thường Trong Thế Giới Điên Cuồng Này!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ