Chạy! Em Nghĩ Thoát Sao
- Em đang ở đâu? Tôi cho em 3 giây để trả lời.
- Ở đâu còn lâu tôi mới nói cho chú biết.
Cô nói với giọng bướng bỉnh.
Hắn nghe thế vọi hét vào di động:
- DAO NHI EM DÁM THÁCH THỨC TÔI!
- Khi nào chú tìm được tôi rồi nói tiếp nhé.
Cô không sợ hắn mà dập luôn máy.
Hắn tức giận đến mức trán nỗi đầy gần xanh nói:
- Tốt nhất là em trốn cho kỹ vào đừng để tôi bắt được nếu không.... Hừ!

Nhận xét về Chạy! Em Nghĩ Thoát Sao

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ