Chạy Đâu Cho Thoát

Văn Tiểu Mỹ đã bày ra trăm phương ngàn kế, những mong có được cái gật đầu đồng ý gia hạn hợp đồng hôn nhân của Hứa Văn Lâm.

Tuy vậy ngoài sự khinh bỉ và chán ghét đến tận cùng xương tuỷ dành cho cô, anh ta chẳng hề có lấy một khắc muốn thay đổi quyết định.

Được thôi, đã vậy cô cũng hết cách rồi.

"Nếu anh vẫn nhất định không chịu thoả hiệp, vậy thì chấp nhận cả đời ở bên cạnh tôi đi." 

Nhận xét về Chạy Đâu Cho Thoát

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ