Chào Anh, Bác Sĩ Cố

Vừa ngủ dậy một giấc lại phát hiện mình đang nằm trên bàn phẫu thuật, hơn nữa người đang phẫu thuật cho mình lại là anh bác sĩ đẹp trai???


Văn án 1:


“Bác sĩ Cố, thân là nam tử hán, anh đã nhìn được thân thể của em thì cũng nên chịu trách nhiệm đi.” 


“Tôi chỉ nhìn ruột thừa của em.” 


Giao Ninh : “…”Văn án 2: 


“Bác sĩ Cố, buổi tối bệnh viện có ma không?” 


Bác sĩ Cố nào đó đang xem hồ sơ bệnh án, lạnh lùng đáp cô bệnh nhân nào đó đang giương mắt nai con nhìn mình. 


“Không biết.” 


Cô bệnh nhân nào đó lại nói: “Lỡ như có ma, rồi em bị ma bắt đi, vợ tương lai của anh sẽ bị mất luôn đấy.” 


Bác sĩ Cố nào đấy từ chối cho ý kiến. 


Thể loại: Bác sĩ lạnh lùng & Cô bệnh nhân mặt dày

Nhận xét về Chào Anh, Bác Sĩ Cố

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ