Cây Bắc Hải

Khanh Dao là đệ tử sau cùng của chưởng giáo Bắc Hải, là viên ngọc sáng của huyền môn, tu sĩ Tiệm Tham Đạo trẻ nhất. Mệnh trời run rủi để cho y nhìn thấy nhân gian mà huyền môn đang chở che mục nát đến nhường nào, khiến cho đạo tâm của y dao động. Vì vậy y phải xuống núi, lần nữa đặt chân vào nhân gian này để tìm lại nhân gian xưa.

Ở nhân gian, y gặp được sư thúc của mình, kẻ lang thang đợi ngày trở lại Bằc Hải, nuôi dưỡng huyền môn, y gặp được những góc khuất của phàm gian, gặp những con người làm thay đổi thời đại.

Nhưng y không phải kẻ mà cây Bắc Hải muốn. 

Nhận xét về Cây Bắc Hải

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ