Cầu Được Ước Thấy

Mỹ nữ phú nhị đại trải nghiệm cuộc sống nghèo khổ vô tình cua được anh tổng tài đẹp trai nhờ vào một lần say xỉn

 

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tiểu bạch văn

 

 

 

(Đây là tác phẩm hoàn toàn hư cấu. Mọi cá nhân, tổ chức, địa điểm và sự kiện được đề cập đến trong truyện đều là giả tưởng. Suy nghĩ và hành động của nhân vật KHÔNG PHẢI tiêu chuẩn đạo đức của xã hội, vui lòng không làm theo dưới mọi hình thức)

 

Nhận xét về Cầu Được Ước Thấy

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ