Câu Chuyện Cà Phê Và Sữa Đặc

Câu chuyện nhỏ xoay quanh anh Cà Phê trapboy lừa tình chị Sữa Tươi ngu ngơ và hành trình tán đổ chị Sữa Đặc badgirl.

Bìa truyện do tác giả không có khiếu nghệ thuật tự vẽ. Nội dung do chị họ tác giả đang ăn kẹo nghĩ ra.

Nhận xét về Câu Chuyện Cà Phê Và Sữa Đặc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ