Cassette (Băng Cát - Xét)

Cuộc đời của mỗi người được ví như một bộ phim được ghi bởi nhiều cuốn băng cát-xét. Liệu trong những cuốn băng đó, có đoạn phim nào mà chúng ta không thể quên?


Nhận xét về Cassette (Băng Cát - Xét)

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ