Cầm Tù

Thể loại: Ngôn tình, ngược luyến, đô thị, kỳ bí, u ám, bối cảnh giả tưởng.

Cảnh báo: 

1. Truyện sắc, nhiều đoản nhỏ có liên quan đến nhau.

2. Tam quan nhân vật không đại diện cho tam quan tác giả, vui lòng không đánh đồng.

3. Truyện không dành cho trẻ vị thành niên.


Giới thiệu:

Hắn muốn "ăn tươi nuốt sống" người này.

Nhận xét về Cầm Tù

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ