Cầm Thánh Vương Phi
Cơ Tuyết xuyên không trở thành ái nữ Thừa tướng phủ, một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, chỉ có duy nhất một khuyết điểm là cầm nghệ học mãi không thông, còn nàng thì lại vô cùng uyên thâm.
Ngày thọ yến của Nội tổ phụ, nàng được đương kim Thánh thượng Hoằng Quốc sắc phong danh hiệu Cầm thánh và ban hôn với Sát thần đại tướng quân Kỳ Vương.
"Kiếp này ta đến tìm chàng, kiếp sau chàng nhất định phải đến tìm ta!"

Nhận xét về Cầm Thánh Vương Phi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ