Cách Tôi Báo Thù

Bị bạn bè hãm hại và cô thành một hồn ma cùng cô bạn thân và chàng người yêu cách nửa vòng Trái Đất giúp mình báo thù. 

Lần đầu tiên viết nên mong mọi người thấy có sai sót cứ góp ý cho mình để mình sửa. 

Cảm ơn đã đọc. 

Nhận xét về Cách Tôi Báo Thù

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ