Buông Tay Để Giải Thoát

Kết hôn hơn một năm, anh luôn làm tròn bổn phận một người chồng hoàn hảo, nhưng trái tim anh không thuộc về cô.


Bí quá hóa liều, Nhan Trúc Hiên quyết định hạ xuân dược chồng mình, cướp đời trai của anh.


Sau khi ăn được người rồi, cô lại sợ hãi không dám đối diện, quyết định bỏ trốn.


Một lần trốn là 1 năm tròn. Mà sau khi Nhan Trúc Hiên bỏ đi, Tưởng Thời Uân dường như phát điên rồi.


Lưu ý: Một số tên, địa danh trong truyện do tác giả bịa ra, truyện có yếu tố 18+, nhạy cảm, lưu ý trước khi đọc truyện.

Nhận xét về Buông Tay Để Giải Thoát

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ