Boss Là Người Tôi Yêu

Tôi có một ông chủ vừa khó tính còn khó chiều. Nhưng suy cho cùng tôi vẫn không thoát nổi lưới tình anh tạo ra, dù sao thì Trần Thiên Nhã này cũng can tâm tình nguyện. Tất nhiên, chẳng có mối tình nào thoát khỏi sóng gió, chỉ là tôi không biết chúng tôi có thể nắm tay bước qua bao nhiêu đợt...

Admin test sửa văn án

Nhận xét về Boss Là Người Tôi Yêu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ